Others 

       

     

Shanxi Xinming Enterprises Co.,Ltd
AddNo.18 East Tianping Lane Taiyuan Shanxi 030002 China
Tel0086 351 4060584 Fax0086 351 4123005
E-mailinfo@castings-en124-en545.com