Ductile Iron Cover EN124 D400
 
Ductile Iron Cover EN124 D400 -- BLOCKING size in mm
Specification Class Material Seal Cover frame Weight
ΦD h Fu ΦD ΦP H
(kn) (kg)
Sets UNI-EN124 D400 GGG50 PE 642±2 100 Φ850 648±2 615 100 67
Sets UNI-EN124 D400 GGG50 PE 642±2 100 口850 648±2 615 100 72

 


Shanxi Xinming Enterprises Co.,Ltd
Add:No.18 East Tianping Lane Taiyuan Shanxi 030002 China
Tel:0086 351 4060584  Fax:0086 351 4123005
E-mail:info@castings-en124-en545.com